עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל

-יגאל אלון