דבר הממונה - דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") מעגן את זכותו של כל אזרח ישראלי או תשוב ישראל לקבל מידע מרשות ציבורית, לרבות מצה"ל. אנו רואים בחוק הזדמנות להגיש בפניכם את המידע הקיים בידנו- שלמעשה שייך לכם, ואנחנו רק מחזיקים בו בנאמנות בעבורכם, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק. השקיפות היא כלי מרכזי בהתנהלותנו כצבא עם במדינה דמוקרטית, וברור לנו כי באמצעותה נוכל להשתפר ולהתחזק כארגון. יישום חוק חופש המידע מהווה אמצעי מרכזי לעשות כן. באתר זה תמצאו הסבר מפורט על הדרך להגיש בקשה לקבלת מידע מצה"ל בהתאם להוראות החוק. כמו כן, הוא מכיל את הדו"חות השנתיים של צה"ל, ובהם מידע על צה"ל ופעילותו, על כל יחידותיו. בהמשך, צפוי האתר לכלול מידע רב נוסף במגוון נושאים צבאיים. בבואכם להגיש בקשה, נמליץ לעיין קודם באתר, שכן ייתכן שהמידע המבוקש כבר מפורסם ועומד לרשותכם. הטיפול בפניות חוק חופש המידע הוא זכות גדולה בעבורנו, ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין בהקשר זה.