דבר ממונה

אזרח יקר, חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מעגן את זכותו של כל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע מרשות ציבורית, לרבות צה"ל. צה"ל רואה חשיבות רבה בעיקרון השקיפות ובהנגשת מידע בעבור האזרחים. בעבורנו, הטיפול בפניות לפי חוק חופש המידע ומימוש זכות הציבור לדעת, מהווים זכות גדולה, העולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל. באתר זה תמצאו הסבר אודות החוק והדרך בה ניתן להגיש בקשות לקבלת מידע מצה"ל. כמו כן, תמצאו מאגר של מידע זמין אודות צה"ל, במגוון נושאים.