צרו קשר


  • קצינת פניות הציבור

    אל משרד פניות הציבור רשאי לפנות כל אדם, בכל עניין הנוגע לצה"ל ולשירות בו.

פנייה לקצינת פניות הציבור