גוף מטרות ראשון מסוגו, אינטרנט מבצעי ועוד "כיפת ברזל":

זו תוכנית העבודה של צה"ל לשנת 2019

שתף באמצעות

בהתבססות על התוכנית הרב שנתית "גדעון" שנכנסת לשנתה האחרונה, ולצד תחילת גיבוש התוכנית הבאה, הוצגו ואושרו החודש במטה הכללי עיקרי העבודה של צה"ל לשנת 2019. החל משיפור הקצה המבצעי בצוות הקרב הגדודי, דרך תגבור סוללות "כיפת ברזל" והרחבת מתכונת האימונים 17/17, ועד לריכוז מאמץ בתחום האינטרנט המבצעי - אלו היעדים לעברם הולך צה"ל בשנה הקרובה

תומי שטוקמן, מערכת אתר צה"ל | 13.02.2019

חודש לאחר כניסתו של הרמטכ"ל החדש, רא"ל אביב כוכבי, לתפקידו, אושרה במטה הכללי תוכנית העבודה של צה"ל לשנת 2019.

התוכנית מתמקדת בשני סוגים של תהליכים: אלו שימשיכו ויפתחו את מאמצי תר"ש גדעון, שמגיע כעת לשנתו האחרונה, ואלו שהולכים להתווסף ולהשתנות בשנה זו.

אותם תהליכים מתבססים על שלושה קווים מבצעיים מנחים:

1.תעדוף לשיפור מוכנות מבצעית לעזה - עזה, כפי שצוין גם בהערכת המודיעין השנתית, היא הגזרה הנפיצה ביותר, וטומנת בתוכה סיכון לפעולה יזומה של ארגוני טרור. הרמטכ"ל סימן את שיפור המוכנות בגזרה כיעד עליון, ויצר עבור מטרה זו גאנט מבצעי. כחלק מאותו גאנט, תועצם ההתמקדות בתחום המטרות - גם אלו לתקיפה מנגד, וגם אלו שנועדו לסייע לתמרון ברצועה.

2. המב"ם (המערכה שבין המלחמות) - הרמטכ"ל ממשיך בתוכנית המב"ם ומנחה כיצד לבצעה בצורה המיטבית על מנת לשמור על ביטחון המדינה ולהרתיע אויב בכלל הגזרות.

קצב המערכה, כפי שמשתקף בתוכנית, דורש משאבים ויכולות שלא תוכננו מראש ועל כן מחייב היערכות - מבחינת חימוש, יכולות איסוף והגנ"א.

3. חיזוק הקצה המבצעי בצוות הקרב הגדודי - שיפור יכולות התמרון הרב זרועי ויכולת הפעולה המדויקת לפגיעה באויב. נושא זה כבר נכנס בתר"ש גדעון וממשיך להתפתח גם בתוכנית העבודה השנתית שבפתח.

לצד השינויים, תימשך חלוקת העבודה בהתבסס על תר"ש גדעון. התקציב נשאר קבוע כפי שהוגדר מראש ומתחלק בין שישה סעיפים: מוכנות הכוחות, כוח אדם ושכר, קיום (רפואה, טיפול פרט וכו'), תהליכי ארגון, התעצמות ותשתיות.

כמו כן, הוחלט על המשך:

1. 17\17 בתוכנית המוכנות

2.  המשך תגבור המאמצים באבטחת בונקרים ונשקיות.

3.  מאמצי המב"ם, בדגש על תחומי האיסוף ואיסוף החשאי, יוסיפו להתעצם.

4.  שימור המענה התקציבי הייעודי לפיקודים, אשר מאפשר להם עצמאות בניהול המשאבים.

5. המשך העצמת הקצה המבצעי הלוחם, בדגש על לוחמי החוד - תמריצים, העלאת שכר, ותר"ש חיזוק המשרתים בערבה

תהליכים שישתנו ויתווספו לתר"ש הקיים:

  • השלמות לפרויקט "אבן משתלבת" בגבול לבנון, בהשפעת סיומו של מבצע "מגן צפוני".
  • תגבור סוללות כיפת ברזל - כרגע בצה"ל ישנן 6 סוללות כיפת ברזל סדירות ושתי סוללות מילואים. בתוך תוכנית העבודה יוסבו שתי סוללות המילואים לסוללות סדירות עד מחצית שנת 2019, ויוקמו שתי סוללות מילואים נוספות במקומן. על כן, עד סוף שנת 2019 מתוכננות להיות 10 סוללות פרוסות ברחבי הארץ - 8 סדירות ו-2 מילואים.
  • ריכוז מאמץ במענה רוק"ק (רום הקרוב לקרקע) - חיזוק השימוש בצה"ל ופיתוח יכולות התגובה מול האויב בכל הנוגע לרחפנים - ככלי איסופי ומבצעי.
  • הרחבת תוכנית 17/17 - תקופת האימון של חיל השריון וחיל ההנדסה הקרבית תורחב ל-17 שבועות פעם בשנתיים, בניגוד ל-13 השבועות שהיו נהוגים עד כה. בנוסף, ייכנסו 15 גדודי מילואים נוספים בשנה לתעסוקה מבצעית.
  • יצירת מכפילי כוח לאש מנגד ולתמרון, עבור הקצה המבצעי וצוות הקרב הגדודי - נדרש להשקיע כסף במילוי פערים ביכולות שרלוונטיות למערכה ולביטחון השוטף ברמת הגדוד.

בתוך תחום זה מתבצעים 4 תהליכים מרכזיים:   

1. שדרוג היכולות המבצעיות - תגבור הכוחות המסתערים באופטיקה, נ"ט, נגבים, מפצח ועוד, שיירכשו בכמויות גדולות.

2. מנהלת המטרות המטכ"לית - אושרה. מנהלת שתשלב את חיל האוויר ואמ"ן, על מנת להביא לאופרציה מבצעית יעילה והגברת קצב ייצור המטרות לכלל הגזרות - על פי תעדופן.

בראש המנהלת יעמוד מי שפיקד על מרכז האש בעזה במבצע "צוק איתן". מטרתה היא לאגד את כל יצרני המטרות, לחזק אותם, ולהעמיק את הקשר שלהם לקצה המבצעי, תוך יצירת מנגנוני יצור משמעותיים. אלוף הפיקוד שאליו שייכות המטרות יהיה הגורם המאשר אותן, כפי שנעשה עד כה.

3. האינטרנט המבצעי - הרמטכ"ל כוכבי מזהה צורך וחשיבות בזרימת המידע לדרג הנפרס, ולכן הוחלט להקצות תקציב משמעותי לרשת המבצעית. את הפרויקט יתכלל אגף התקשוב וההגנה בסב"ר.

4. יכולות מסווגות בראי סיוע לקצה המבצעי המתמרן - משמע, יכולות ייצור תמונה מודיעינית רחבה בזמן אמת, ש'השתיקה יפה להן'.

בנוסף לכך, כוונת רב-אלוף כוכבי היא לגבש במהלך שנת 2019 תוכנית רב-שנתית חדשה שתיכנס לפעולה בשנת 2020.

אולי יעניין אתכם גם:

עקבו אחרינו