מערכת אתר צה"ל | 11.01.2018

בעקבות ממצאי תחקיר פציעת החייל בתאונת פיצוץ הרימון, בבסיס שבטה בספטמבר, הופצו הוראות בטיחות משלימות למפקדי המחלקות, חודדו הנחיות מקצועיות בנוגע לתרגול זריקת רימון, חולקו לכלל בסיסי ההכשרה רימוני תרגול חדשים המדמים באופן מציאותי יותר רימונים מבצעיים ואף הופץ סרטון הסברה חדש בנושא.

התחקיר נערך בראשות ראש תחום תורת חי״ר וצנחנים, אל״ם יהושע ריבק, והוצג למפקד זרוע היבשה.

ללא קשר לתאונה, ביום ראשון האחרון, נשפט מפקד סוללה מחיל התותחנים לשבעה ימי מחבוש, בעקבות כשלים בהתנהלותו. זאת, לאחר שנמצא כי לא ביצע כמצופה את כללי הבטיחות המחייבים בניהול תרגיל.

כמו כן, מפקד עוצבת ״שלהבת״ ומפקד בסיס האימונים החטיבתי קיבלו הערה פיקודית ממפקד זרוע היבשה, בעקבות האירוע.

צה״ל מתייחס בחומרה לאי-עמידה בפקודות ונהלי הבטיחות המחייבים, וימשיך לפעול על מנת להבטיח כי מפקדיו וחייליו מקפידים לפעול לפיהם.

עקבו אחרינו