שתף באמצעות

"סמן ימני למשטרה הצבאית":

הבסיס העשירי של החיל הכחול-אדום נחנך בקריית ההדרכה

קרא עוד

בין בריחה, הצתה וחטיפה:

איך מתמודדים עם מצבי חירום בכלא צבאי?

קרא עוד

הקפצה, ליווי ופינוי:

תרגיל הפתע שמכין את המשטרה הצבאית לחירום

קרא עוד

גלריית החיל

רגעים מתוך פעילות חיל המשטרה הצבאית