שתפו באמצעות

בין בריחה, הצתה וחטיפה:

איך מתמודדים עם מצבי חירום בכלא צבאי?

קרא עוד


הקפצה, ליווי ופינוי:

תרגיל הפתע שמכין את המשטרה הצבאית לחירום

קרא עוד


ביקורי משפחות בבסיסי הכליאה:

מתי אפשר לבקר ומה ניתן להביא לביקור?

קרא עוד


גלריית החיל

רגעים מתוך פעילות חיל המשטרה הצבאית