שתף באמצעות

אלבום החיל:

רגעים מפעילות חיל ההנדסה הקרבית