שתף באמצעות

אלבום החיל

רגעים מפעילות חיל האיסוף הקרבי