שתף באמצעות

גלריית החטיבה

רגעים מפעילות חטיבת החילוץ וההדרכה