שתף באמצעות

אלבום החטיבה

רגעים מפעילות חטיבת גבעתי