שתף באמצעות

אלבום החטיבה

תמונות מפעילות החטיבה הטכנולוגית ליבשה