סגן נתנאל (נתי) גולן (הורוביץ) 466521
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום א' בסיוון התשכ"ז (9 ביוני 1967) תקף גדוד הטנקים שבו שירת סגן נתנאל הורוביץ כמפקד פלוגה יעדים מבוצרים ברמת הגולן, באזור קַלע [קַלְעַה]. בעת הקרב נפצע מפקד הגדוד. מחליפו נהרג, וכך הועבר הפיקוד לידי סגן נתנאל הורוביץ. הוא פיקד על הגדוד בהמשך ההסתערות וכבש את כל היעדים שהוקצו לו. במשך הקרב נפצע בפניו, בגבו ובזרועו. שלושה טנקים שמתוכם ניהל את פעולתו נפגעו, והוא נאלץ להחליפם בזה אחר זה. על אף זאת, המשיך להוביל את יחידתו עד השלמת המשימה.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973, משה דיין, שר הביטחון

 טוראי משה דרימר ז"ל 960972
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום א' בסיוון התשכ"ז (9 ביוני 1967), במוצב תל פַאחֶ'ר, נפגע הזַחלָ"ם שבו נסע טוראי משה דרימר ז"ל פגיעה ישירה, והחל לבעור. המפקד הורה לנטוש את הזחל"ם. טוראי משה דרימר ז"ל המשיך להפעיל את המַקלע מתוך הזחל"ם הבוער כדי לחפות על חבריו, על אף שקיבל פקודה לנטוש את הזחל"ם. הוא המשיך במתן חיפוי אש עד אשר נשרף בלהבות הזחל"ם.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סגן אורי וייסלר ז"ל 483758
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ו באייר התשכ"ז (5 ביוני 1967), בקרב על מוצבי רַפיח, שירת סגן אורי וייסלר ז"ל כמפקד מחלקה בפלוגת סיור חטיבתית. בעת ההסתערות על אחד המוצבים נפגע הזַחלָ"ם שלו ממוקש. חלק מאנשיו ובהם הוא עצמו, נפצעו. על אף זאת, חזר מיד לזחל"ם, הפעיל את המַקלע הבינוני, וירה לעבר עמדות בטווח קצר ביותר ופיקד על פינוי הפצועים. בגמר קרב זה סירב להישלח לטיפול והמשיך בביצוע המשימות שהוטלו על יחידתו. בהמשך הלחימה, ביום ל' בסיוון התשכ"ז (8 ביולי 1967), נפגע בקַנטַרַה מפגיעת פגז ונהרג.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סרן דניאל (דני) ורדון ז"ל 447896
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ח באייר התשכ"ז (7 ביוני 1967), בשעות אחר הצהריים, טיהרה החטיבה שבה שירת סרן דניאל ורדון ז"ל כסגן מפקד יחידת סיור את העיר אל־עָרישׁ. באחת מסמטאות העיר שכבו מספר פצועים של היחידה המטהרת, ללא אפשרות לפנותם מאזור שרוכזה בו אש אויב מטווח של מטרים ספורים. כל ניסיון התקרבות לפצועים עלה בקורבנות נוספים. סרן דניאל ורדון ז"ל התנדב לחסל את האויב ולפנות את הפצועים, בידיעה ברורה שבפעולה זו הוא מסכן את חייו. תוך כדי פעולה נפגע ונהרג.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סמל שאול ורדי 472701
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום א' בסיוון התשכ"ז (9 ביוני 1967), בעת קרב ההבקעה ברמת הגולן, שירת סמל שאול ורדי כמפקד טנק בגדוד שריון. בלחימה על מערך סוּר א־דַבּ נפצע בפניו ואיבד את כושר ראייתו, אך לא נטש את הטנק. כעבור זמן מה חזר אליו, חלקית, כושר הראייה, והוא הצטרף להסתערות על קַלע [קַלְעַה]. בשלבים האחרונים של הקרב נפגע הטנק שלו פעם נוספת, נדלק, והצוות נפצע. על אף היותו פצוע בעצמו, חילץ את צוותו והעבירוֹ למחסה. לאחר מכן, טיהר בראש קבוצת טנקאים שטנקיהם נפגעו קבוצת בתים שמתוכם לחמו חיילים סורים, וארגן את אבטחת אזור הפעולה. הוא הועבר לבית החולים רק לאחר שכוחות אחרים של החטיבה הגיעו אל היעד הכבוש.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סגן משה (מושיקו) טל (בלומנטל) ז"ל 966850
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ו באייר התשכ"ז (5 ביוני 1967), על יד עזה, נותר סגן משה טל ז"ל לפקד על כוח של זַחלָ "מים, לאחר שהמ"מ והסמ"פ נהרגו. הזחל"מים נפגעו באש טנקים מטווח קצר. הוא המשיך לעמוד זקוף בסערת הקרב וארגן חילוץ פצועים והגנה במחסה. הוא עודד את האנשים באמרוֹ שהנה, הוא עומד זקוף. הוא נפגע קשה וביקש שיְפַנו אחרים תחתיו, והורה לחיילים להמשיך להילחם בנאמנות. סגן משה טל ז"ל הועבר לטיפול בבית החולים שבתל השומר ושם מת מפצעיו, ביום א' בסיוון התשכ"ז (9 ביוני 1967). 
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סמל יוסף (יוסי) לַפֶּר 952701
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ו באייר התשכ"ז (5 ביוני 1967), בכפר שַׁ אן, נפגע הטנק שבו לחם סמל יוסף לפר. הוא קפץ מהטנק והמשיך להילחם ולטהר עמדות אויב עם צוותו. למחרת ניתן לו טנק אחר. טנק זה עלה על שדה מוקשים בחַ'אן יונס ונשאר יחידי בשטח. סמל יוסף לפר המשיך להילחם יחידי מתוך הטנק במשך שמונה שעות רצופות, הפעיל את כלי הנשק והשמיד כל מי שניסה לפגוע בו, כשהוא מנותק מיחידתו. תוך כדי קרב נפצע בידו ובבטנו ולחם כשהוא פצוע, עד אשר חוּלץ.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

טוראי איתן נאוה ז"ל 476624
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ז באייר התשכ"ז (6 ביוני 1967) בירושלים, בקרב על גבעת התחמושת, כאשר הכוח נתקל בהתנגדות קשה והתקדמותו נעצרה, יצא טוראי איתן נאוה ז"ל מהתעלה וחיפּה מהשטח החשוף על הכוח. על ידי כך איפשר לכוח שבתעלה להמשיך בהתקדמותו. הוא רץ חשוף, כשהוא מלַ ווה ומחפה על התקדמות הכוח בתעלה, עד שנפגע בכדור אויב ונהרג.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סמ"ר בני (בדרי) ענבר ז"ל 938343
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ו באייר התשכ"ז (5 ביוני 1967) בקרב על מוצבי רַפיח, תפס סמל בני ענבר ז"ל עמדה עם טנק, בכוונה למשוך את אש האויב ועל ידי כך לאפשר לפלוגתו לאגף את האויב. תוך כדי פעולתו זו השמיד חמישה טנקים ונפצע בעורפו. למרות שנפצע, לא עזב את תפקידו והמשיך בלחימה. בקרב במבואות אל־עָרישׁ, לאחר שפגע בשלושה טנקים ובמספר תותחי נ"ט, נפגע הטנק שלו. הוא וצוותו קפצו מהטנק. הוא נהרג מאש אויב שהיה מחופר בשולי הכביש. היה זה בכ"ז באייר התשכ"ז (6 ביוני 1967).
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סגן מרדכי (מורדי) פרידמן ז"ל 415739
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ז באייר התשכ"ז (6 ביוני 1967), בקרב על שחרור ירושלים, לחם סגן מרדכי פרידמן ז"ל כסמ"פ ביחידת צנחנים. במהלך הלחימה נעצרה יחידתו מול עֶמדה מבוצרת, וכל ניסיון לשתקהּ הסתיים באבֵדות. סגן מרדכי פרידמן ז"ל הסתער על העמדה בעצמו כדי לחסלה, ובפעולה זו נפגע ונהרג.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

סגן גד (גדי) רֶפֶּן 933287
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום כ"ז באייר התשכ"ז (6 ביוני 1967), פיקד סגן גד רפן על מחלקת טנקים. בקרב על רכסי גֶ'נין נפצע מפקד הפלוגה. סגן גד רפן נטל את הפיקוד על הפלוגה, המשיך בהסתערות וכבש את היעד שהוקצה לפלוגתו. לאחר הכיבוש, בתנועה להתארגנות, גילה בטווח קרוב טנקי אויב ונכנס עמם לקרב. הטנק שלו נפגע מספר פעמים והתפוצץ. בהתפוצצות נקטעה ידו והוא נכווה כוויות קשות ביותר, בחלקים שונים בגופו. למרות כאביו, ריכז את צוותי הטנקים שניצלו מטנקים אחרים שנפגעו, ארגנם, ווידא את פינויָם לבית סמוך למקום הקרב. גם בבית לא איבד את עשתונותיו, ארגן את האנשים להגנה, חילק תפקידים, הורה להשמיד מסמכים והרגיע את הפצועים. הוא שלט באנשים עד שחולצו מהמקום, לאחר שעות אחדות.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון

טוראי דוד שירזי ז"ל 955584
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש
תיאור המעשה: ביום א' בסיוון התשכ"ז (9 ביוני 1967), בקרב על תל פַאחֶ'ר, הגיעה יחידתו של טוראי דוד שירזי ז"ל, תוך לחימה עיקשת, עד גדֵ רות המוצב. מִטען צינור שהוחדר לגדר לא פעל, ואז קפץ טוראי דוד שירזי ז"ל על הגדר וחבריו עברו על גופו ונכנסו ליעד. אחר זאת, לקח מַקלע של אחד הפצועים והמשיך בלחימה. טוראי דוד שירזי ז"ל נהרג בשעת לחימה ביעד.
על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,משה דיין, שר הביטחון