המערך מבוסס על מודיעין וטכנולוגיה.

  • היחידה הטכנולוגית – מתן פתרונות טכנולוגיים לצרכי האגף.
  • מרכז המודיעין – גיבוש תמונת המצב המודיעינית היעודית למבצעי איכות מיוחדים.
  • סיירת מטכ"ל – יחידת הקומנדו של מערך המבצעים המיוחדים. יעודה העיקרי הוא איסוף מודיעין איכותי, ופועלת במבצעי איכות.