צרו קשר

מדור פניות הציבור בדובר צה"ל מספק מענה לפניות הציבור בשאלות שונות. ברם, ישנן בקשות ושאלות העוסקות בנושאים שונים, שהכתובת לבירור הינה כמפורט להלן (בהתאם לסוג הפניה):
פניות בנושאי פרט:
כל פנייה שאיננה נוגעת לבקשת מידע זה או אחר מצה"ל לרבות פניות בנושאי פרט ובעיות אישיות של חיילים יש לפנות לקצינת פניות הציבור בטל' – 03-5691000 או באמצעות פקס- 03-5699400

פניות בנושאי גיוס לצה"ל:
בכל פנייה של מלשב"ים (מועמדים לשירות ביטחון) והוריהם בנושאים הקשורים בגיוס יש לפנות למרכז המידע למתגייסים בטל' – 03-7379999

פניות בנושאים רפואיים:
בכל פנייה בנושאים רפואיים לרבות תלונות של חיילים ( או מלשב"ים או הוריהם) בנושא טיפול רפואי יש לפנות למוקד קצין רפואה ראשי (קרפ"ר) בטל' – 03-9489999 שלוחה 3.

פניות לפיקוד העורף:
בכל שאלה בנושא מיגון והנחיות פיקוד העורף יש לפנות למרכז המידע של פיקוד העורף – 104 מכל טלפון.

נציב קבילות החיילים:
להגשת קבילה (הן ע"י חיילים והן ע"י הוריהם) יש לפנות לנציב קבילות החיילים בטל' 03-6977374 או בפקס    03-6977135 .

פניות בנושאי מילואים:
בכל פנייה בנושא חובות וזכויות אנשי מילואים יש לפנות ללשכת קמל"ר (קצין מילואים ראשי) בטל'- 03-5691795/9 או בפקס 03-5692187.

פניות הציבור במשהב"ט:
בכל פנייה הנמצאת בתחום אחריותו של משרד הביטחון לרבות פניות בנושאי רכש ומכרזים ופניות בנושאי שיקום נכים ומשפחות שכולות יש לפנות למדור פניות הציבור במשהב"ט בטל' – 03-6975540, 03-6975423 או בפקס 03-6976711.

אישורים צבאיים (לרבות תעודת שחרור):
אישורים צבאיים שונים לרבות אישור על מהלך שירות צבאי, אישור על שירות מילואים פעיל, תעודת שחרור ועוד ניתן לקבל באתר זה ( http://www.aka.idf.il/ishurim/main/ ). או לפנות לקצין העיר באזור מגורכם.

הוצאת מידע מהתיק האישי:
לקבלת מידע מהתיק האישי שלך יש לפנות למדור תיקיות בטל'- 03-6757516

גיוס חוזר לשירות קבע:
בבקשות בנושא גיוס חוזר לשירות קבע יש לפנות למנהל הסגל בטל' 03-6757321

תרומות לצה"ל:
בנושאי תרומות לצה"ל יש לפנות לקרן לב"י בטל' 3399* או בפקס 03-6976743, או לאגודה למען החייל בטל' 1-800-588-888.

ארכיון צה"ל:
לקבלת מסמכים, חומרי מולטימדיה ותמונות גנוזות שחלה עליהן התיישנות (מעל שבע שנים אחורה) יש לפנות לארכיון צה"ל בטל' 03-7380500, פקס 03-7380534.

צנזורה:
במקרה של פרסום נתונים ומידע צבאי לציבור יש לפנות לצנזורה הצבאית בטל' – 03-7605800

פקודות מטכ"ל:
מידע בנושא פקודות מטכ"ל ניתן למצוא באתר זה.

עיטורים ואותות:
למידע על עיטורים ואותות ניתן לפנות ליחידה לאותות ועיטורים במשרד הביטחון בטל'-       03-6975671

קבלת תיקי משטרה צבאית:
ניתן לקבל מידע על חקירות ותיקי חקירה במשטרה הצבאית במוקד מקמצ"ר (קצין משטרה צבאית ראשי) בטל' – 03-7374540/1
*
*
*
 
* הזן את התווים המופיעים בתמונה:
* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה